Bluesat TV

 

Bluesat TV
AlpSat

 

 

Home Sat News Sat List Packages HD TV UHD TV 8K TV FTA TV Launches Sat Info Track Update Form

 

You Watch First

 

History of Artificial Satellites
Yapay Uydu Tarihçesi

Türkçe
English


YAPAY UYDU TARİHÇESİ

     1945 yılında İngiliz yazar Arthur C.Clarke ; uyduların haberleşmede kullanılabileceğini belirterek uydu iletişiminin fikir babası olmuştur...

     Yazısında Dünya ile aynı hızda dönerek dönüşümünü 24 saatte tamamlayacak bir yörüngeye yerleştirilecek uydulardan iletişimde yararlanabileceğini söylemişti...      Ardından bu düşünceye en büyük katkıyı A.B.D' li bilim adamı J.R.Pierce Clarke yapmıştır...

     Rus matematikçi Konstantin Tsiolkousky' un katkısı ise; roketin dünyanın yerçekimsel alanından çıkabilmesi için, sağlanması gereken koşulları bulmasıdır.

     İlk deneyleri ise Amerikalı Robert H.Goldard yapmıştır. Roketler çok uzağa gidememiştir fakat bugünde roketlerin başlıca yakıtı olan benzin/oksijen karışımı yakıtı ilk kullanan kişidir.

     Sovyetler Birliği 4 Ekim 1957 de ilk yapay uydu olan SPUTNİK 1'i uzaya göndererek tarihe geçmiştir.
     Ardından 3 Kasım 1957 de ise canlı taşıyan ilk uydu olan SPUTNİK 2 'yi uzaya göndermiştir.
     A.B.D ise Sovyetler Birliği'nden 4 ay sonra 1 Şubat 1958 'te ilk uydusu EXPLORER 1'i uzaya gönderdi.Fakat bu 3 uyduda haberleşme uydusu değildi.

     Ve dünyanın ilk haberleşme uydusu olan SCORE A.B.D tarafından 18 Aralık 1958 'te uzaya fırlattı.Ne yazik ki bu uydunun ömrü sadece 12 gün oldu.

     Uydu haberleşme çağı ise 10 Temmuz 1962 tarihinde TELSTAR 1 uydusunun fırlatılışıyla gerçek anlamda başlamış oldu.Atlantik Bölgesine bu uydudan ilk TV yayını yapıldı.      Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi'nce fırlatılan TELSTAR 1 silindir şeklindeydi.TELSTAR 1 ; o güne kadar yapılan roketlerin , uyduları yeryüzünden 10000 km'den daha uzak mesafeye fırlatmamasından dolayı eliptik yörüngeye yerleştirildi.Bu da uydunun hızla hareket etmesine ve yer istasyonunca kontrolünün zorlukla yapılmasına neden oluyordu.Bu sorunlar ise eş zamanlı yörüngeye yerleştirilecek uydularla çözülebilirdi.

     A.B.D ilk eş zamanlı yörüngeye yerleşen SYNCOM 3 uydusunu 19 Ağustos 1964 fırlatarak bu sorunları çözdü. SYNCOM 3 uydusuyla ilk canlı TV yayıncılığı da 1964 Japonya Olimpiyat Oyunlarından yapıldı.

Intelsat      Uydu haberleşme tarihine en büyük katkıları sağlayacak olan INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization) A.B.D.'nin Washington D.C. şehrinde 11 ülkenin ortaklığıyla 1964 yılında kuruldu.Bugün ise ülkemizinde içinde bulunduğu 143 ülkenin ortaklığı mevcut.

Eutelsat      1977 yılında ise başka bir dev adım atıldı: 17 Avrupa ülkesinin katılımıyla Eutelsat kuruldu.Ülkemizin de üye olduğu Eutelsat bugün tüm Avrupaya hakim tek kuruluş...

     1945 yılında bir düşünce olarak başladı, şimdi ise yaşamımızın vaz geçilmez bir parçası oldu....
     
Hazırlayan FLYSAT

© www.flysat.com/history.php
 
HISTORY of ARTIFICIAL SATELLITES

     English author,Arthur C.Clarke,who stated in 1945 that the satellites could be used in communication,is regarded as the inventor of the telecommunications satellites today.In his writing he had also stated that the human being could benefit from the satellites as a means of communication once they were put into orbit.Subsequently another great contribution to this theory was made by an American scientist ,J.R Pierce Clarke. Also, Konstantin Tsiolkousy,
a Russian mathematician, had contributed a lot to this theory by finding out the necessary conditions enabling the rocket to get out of the earth’s gravitational area.

     Robert H. Goldard,an American scientist,did the first scientific tests on satellites. The rockets failed to go further than he had intented.But he was the first scientist to use the main rocket fuel,a mixture of benzine and oxygen.The former Soviet Union has gone down in history,launching the first satellite SPUTNIK1.This time the first satellite with a living creature, SPUTNIK 2 was launced by the Russians on November ,10,1957.The U.S.A launched its first satellite called ”EXPLORER” four months after the Russians.But none of those three were telecommunications satellites.

     In the end, the world’s first communications satellite, SCORE, was launced by the USA on December ,18,1958.
But unfortunately it was able to function in orbit only 12 days....

     The era of Satellite communication,literally, started on July,10,1962,when TELSTAR1 was launched into orbit.The first tv broadcast , covering the Atlantic Region was made through TELSTAR 1..TELSTAR 1,launched by The American Telephone and Telegraph Company, was in the shape of a cylinder. Having failed to launch further than 10000 kms,then’s rockets were stationed into elliptic orbit,causing both the satellites to move too fast and the staff of the ground station to have difficulties in controling them.These problems needed being solved.The scientists ,finally, came to the conclusion that the best way to handle such problems was to launch the satellites into isochronal orbit...

     On 19,August,1964,the USA overcame such problems by launching satellite ,SYNCOM3 into isochronical orbit.The first live tv program was transmitted by the satellite SYNCOM3. from 1964 Olympic games taking place in Japan.

Intelsat      Contributing much to the history of telecommunications satellites,INTELSAT,with the participation of eleven countries, was founded in the capital Washington D.C in 1964.Today it is an organization of 143 countries including Turkey.

Eutelsat      In 1977 another enormous innovation was made and with the participation of 17 European countries,Eutelsat,which has been dominating the whole Europe since then,was founded.Turkey is one of the members of this unique organization..

      A theory once,satellites are indispensable parts of our life today ...
     
Prepared by FLYSAT
Translated by :Halis Yasar CANiK

 

 

 

AlpSat


kseries     Likit     Salt Likit     Elektronik Sigara     film modu     Canlı radyo dinle     anime sugoi     อนิเมะ     Canlı TV izle     Online Transcription Software     yemek     canlı tv     192.168.1.1     film izle     full hd film izle    


Copyright © 2003- FlySat
All rights in the content of the web pages on this site are owned by Flysat.
The content may be downloaded for only personal non-commercial use.